Tijdens de muziekopleiding bij KHSC werk je naar diploma’s toe. Heel mooi is het dan dat er eind juni maar liefst 7 muzikanten in het zonnetje gezet konden worden; zij hadden allemaal met goed gevolg hun examen gedaan. Geweldig en nogmaals gefeliciteerd.