Woensdag 5 juli hebben de blokfluitleerlingen het lesjaar afgesloten met een extra gezellige les en allemaal hun welverdiende getuigschrift gekregen. Zij hebben het afgelopen schooljaar kennisgemaakt met muziek op de blokfluit en zijn zo enthousiast, dat ze na de zomervakantie allemaal een vervolgopleiding starten op het door hun gekozen instrument, bij onze plaatselijke harmonie KHSC…  die ook de instrumenten beschikbaar stelt.

Deze knappe muzikantjes maken dus plaats voor een nieuwe blokfluitklas!!

Woensdag 6 september willen we weer starten met een nieuwe blokfluitklas op de Mgr. Zwijsenschool. Hiervoor komt een speciale muziekdocente op school. Gelijk na schooltijd (12.30u) eten de kinderen gezamenlijk in het overblijflokaal, onder begeleiding van juf Berta, hun van thuis meegebrachte boterhammen op en om 13.00u gaat de blokfluitles beginnen. De les is in het klaslokaal van juf Heidi en duurt 45 minuten. Deze is om 13.45u weer afgelopen en dan hebben de kinderen dus nog de hele middag vrij voor andere leuke dingen.

Maandag 11 september willen we bij voldoende deelname ook starten op de Meidoorn, van 14.45u tot 15.30u.  Is de groep te klein dan zijn de kinderen welkom op woensdag op de Mgr. Zwijsenschool. (de kinderen kunnen dan eerst op school hun boterham opeten).

De kinderen die nu naar groep 4 gaan.. hebben allemaal een brief gehad om aan te kunnen melden bij de blokfluitklas. Een aantal hebben dat al gedaan, maar er zijn nog enkele plaatsen open. Dus… wil je zoon of dochter ook bij de blokfluitklas, meld hem of haar dan snel aan, want vol is vol. Het wordt net als afgelopen jaar, vast weer een hele leuke klas!

(De lessen kosten € 4,55 per les, een lesboek € 7,90, de blokfluit € 9,- en de lessenaar krijgen ze in bruikleen.)

Heeft u geen inschrijfformulier meer dan kunt u die downloaden vanaf deze site. Zijn er nog vragen… bel gerust Berta Heslenfeld tel.nr. 0418-674778.