Op 20 december 2018 hebben de leerlingen van de Blokfluitklas en van Da Capo een mooi optreden verzorgd op de kerstavond van de Mgr. Zwijsenschool.
Beide orkesten deden heel goed hun best. Het was dan ook weer een erg mooi, geslaagd optreden en voor de blokfluitleerlingen was dit zelfs… hun éérste optreden!!