Binnen KHSC zijn diverse commissies actief.

De concertcommissie bereidt concerten voor en organiseert deze. Denk hierbij ook aan reclame en publiciteit.

Sinds 1983 heeft de vereniging contact met Musikkapelle Wildpoldsried uit Duitsland. Eens in de twee jaar vindt er een uitwisseling plaats, waarbij onze vereniging een bezoek brengt aan Wildpoldsried of de musikkapelle ons bezoekt. De Duitslandcommissie organiseert deze bezoeken en onderhoudt het contact.

De jeugdcommissie evalueert en bespreekt activiteiten waarbij zij rekening houden met de wensen van de vele jeugd binnen de vereniging. Daarbij denken zij na over hoe de jeugd meer te betrekken bij de vereniging en worden er activiteiten voor jeugdleden georganiseerd.

De kostuumcommissie beheert de kostuums, bij hen kan je terecht voor zaken die het kostuum betreffen.

De muziekcommissie overlegt met de dirigent welke stukken geschikt zijn om uit te voeren binnen de vereniging.

De commissie opleidingen heeft contact met de leerkrachten en draagt zorg voor de basiscursus theorie en de opleidingen van leden. Tevens doet zij aan ledenwerving en organiseert ze voorspeelconcerten en activiteiten voor het opleidingsorkest.

De Delkantcommissie organiseert Iedere vierde zondag in Juni jaarmarkt ‘Op d’n Delkant’.

De kascommissie controleert voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering de kas en het werk van de penningmeester en keurt deze. Elk jaar wordt op de ledenvergadering de kascontrolecommissie samengesteld voor het jaar erop.

De instrumentencommissie beheert de leeninstrumenten binnen KHSC. Op de ledenpagina kunnen leden meer informatie vinden voor het onderhoud van instrumenten.