De Stichting Vrienden is een stichting die door een vaste jaarlijkse bijdrage onze vereniging middelen verschaft om de nodige instrumenten aan te schaffen. De Stichting bestaat sinds 1981 op initiatief van Chris Wijgergangs, Gerrit van Hooft en Toon van Hooft. Zij zijn altijd zeer betrokken geweest bij KHSC. Al een aantal jaren maken Tonnie van der Meijden en Gonny Collard- van Hooft deel uit van het huidige bestuur van de stichting. Onlangs hebben zij ondersteuning gevonden in de personen van Ted Collard en Rob van Lith.

Om de stichting actief te houden en KHSC ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van financiële middelen voor de aanschaf van instrumenten zal op korte termijn een actie starten om het ledenaantal van de stichting uit te breiden.

Wilt u lid worden?

Vanaf € 25,- per jaar kunt u al particulier lid worden en zakelijk vanaf € 50,- (aftrekbaar).

Wat krijgt u er voor terug?

Gratis entree bij concerten, georganiseerd door KHSC, waarvoor entree gevraagd wordt. Bij de jaarlijkse donateuractie zal niet nogmaals om een bijdrage gevraagd worden. Daarnaast houden wij u regelmatig op hoogte van de activiteiten van KHSC.

Voor aanmeldingen en/of nadere informatie kunt u bellen met:
Jos Bartels 06-51227669
Nick Tiekstra 06-25496960