Het bestuur van KHSC

Jos Bartels | voorzitter | voorzitter@khsc.nl
Frans van der Meijden | Penningmeester | penningmeester@khsc.nl
Vacant | Secretaris | secretaris@khsc.nl
Wendy Lansdaal | Algemeen bestuurslid
Frans Heslenfeld | Algemeen bestuurslid
Marit van Hooft | Algemeen bestuurslid
David van der Zalm | Algemeen bestuurslid
Stefan Heslenfeld | Algemeen bestuurslid

Bestuurstaken

De voorzitter zit ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen voor. Verder houdt hij zich bezig met algemene bestuurstaken en draagt hij financiële verantwoordelijkheid bij afwezigheid van de penningmeester.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij houdt de boekhouding van de vereniging bij en hij stelt jaarlijks jaarrekening en de begroting op. Hij is gemachtigd om binnen de goedgekeurde begroting financiële handelingen te verrichten zonder goedkeuring van het bestuur.

De secretaris houdt de correspondentie, schriftelijke rapportages en notulen bij en stelt deze op verzoek ter beschikking aan leden. Zij stelt de agenda van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering op. Verder zorgt zij aan het begin van een vergadering voor een lijst met aanwezigen, afmeldingen en machtigingen. Ook stelt zij het administratieve deel van het jaarverslag op, het zogenaamde secretarieel jaarverslag.

Een algemeen bestuurslid ondersteunt het dagelijks bestuur in haar taken. Vaak maken ze deel uit van één of meerdere commissies en zijn ze contactpersoon voor onder andere de vrouwenvereniging, de jeugd of de docenten.