Ontdek onze commissies

Om alle activiteiten binnen de vereniging goed te laten verlopen zijn er verschillende commissies actief bij KHSC. Lees meer over alle commissies en wat ze doen binnen de vereniging.

De concertcommissie bereidt concerten voor en organiseert deze. Denk hierbij ook aan reclame en publiciteit .

De Duitslandcommissie organiseert de uitwisselingen met Musikkapelle Wildpoldsried. De KHSC is sinds 1983 bevriend met de Beierse Musikkappelle. Eens in de twee jaar vindt er een uitwisseling plaats, waarbij onze vereniging een bezoek brengt aan Wildpoldsried of de Musikkapelle ons bezoekt.

De jeugdcommissie organiseert activiteiten voor de jeugdleden binnen de vereniging. Hierbij kijken ze naar hoe de jeugd meer betrokken kan worden bij de vereniging. De commissie, waarvan alle leden oudere jeugd zijn, zorgt ervoor dat jeugdleden al bekende gezichten zien als zij doorstromen naar het hoofdorkest.

Email: Aanmeldenjeugduitje@gmail.com

De kledingcommissie beheert de kostuums, bij hen kan je terecht voor zaken die het kostuum betreffen.

Email: b.heslenfeld26@gmail.com

De opledingscomissie heeft contact met de leerkrachten en draagt zorg voor de basiscursus theorie en de opleidingen van leden. Tevens doet zij aan ledenwerving en organiseert ze voorspeelconcerten en activiteiten voor het opleidingsorkest.

Email: opleidingen@khsc.nl

De kascommissie controleert voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering de kas en het werk van de penningmeester en keurt deze. Elk jaar wordt op de ledenvergadering de kascontrolecommissie samengesteld voor het jaar erop.

De instrumentencommissie beheert de leeninstrumenten binnen KHSC. Op de ledenpagina kunnen leden meer informatie vinden voor het onderhoud van instrumenten. Email: Davidvdzalm@gmail.com

De PR-commissie beheert de sociale media van de vereniging, zoals Facebook, Instagram en TikTok.

Email: mediakhsc@gmail.com