Woensdag 1 juli hebben de blokfluitleerlingen het lesjaar afgesloten met een extra gezellige les. Ze waren allemaal mooi verkleed als piraatjes i.v.m. de piratenochtend die ze eerst al hadden gehad met hun klas.

De kinderen lieten nog een aantal liedjes horen aan elkaar, alleen of met een klein groepje. Aan het eind van deze leuke les kregen ze allemaal hun welverdiende getuigschrift. Een aantal van hen gaat na de zomervakantie door op een door hen gekozen instrument… bij KHSC.

Woensdag 2 september gaan we weer starten met een nieuwe blokfluitklas. Gelijk na schooltijd (12.30u) eten de kinderen gezamenlijk, onder begeleiding, hun van thuis meegebrachte boterhammen op en om 13.00u gaat de blokfluitles beginnen. Deze is om 13.45u weer afgelopen en dan hebben de kinderen dus nog de hele middag vrij voor andere leuke dingen.

Het gaat vast weer een leuke en enthousiaste klas worden!